Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia đình

Gia đình
Thứ 6, Ngày 17/02/2017, 17:00
Đề xuất các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình
17/02/2017 | Đàm Ngọc Hùng
Bạo lực gia đình đã và đang trở thành một trong những vấn đề nhức nhối mà xã hội đang lên án bởi vì các hình thức bạo lực gia đình đã làm vi phạm đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Bạo lực gia đình làm xói mòn các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, gây ra những hậu quả về xã hội, đạo đức , truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và sự bền vững của gia đình. Hậu quả của bạo lực gia đình ảnh hưởng nạn nhân về thể chất, tinh thần, sức khỏe sinh sản; phá hỏng mối quan hệ vợ- chồng, cha mẹ- con cái, ông bà- cháu, giữa các thành viên cùng sống chung trong gia đình; thiếu trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; làm giảm thời gian và năng suất lao động từ đó giảm thu nhập gia đình; không có khả năng làm tròn bổn phận với gia đình nội, ngoại; giảm sự đóng góp của nạn nhân và người gây bạo lực gia đình đối với xã hội tạo ra lực lượng lao động tương lai có sức khỏe thể chất và tinh thần yếu, thiếu sáng tạo.

Các hậu quả nêu trên làm ảnh hưởng trong việc rèn luyện phấn đấu thành con người phát triển toàn diện làm hạn chế xây dựng mội trường văn hóa lành mạnh tác động tiêu cực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

Do vậy hướng sắp tới chúng tôi xin đề xuất các giải pháp cụ thể sau đây;

1. Tích cực tuyên truyền

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghị định 08 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo luật gia đình.

- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

- Luật Bình đẳng giới.

- Luật Trẻ em năm 2016.

- Luật Người cao tuổi.

- Nghị định 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghị định 144 ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2. Trong gia đình:

- Các thành viên trong gia đình nhất là đôi vợ chồng cùng công khai, minh bạch thống nhất, chia sẽ với nhau trong việc: lựa chọn nơi cư trú; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo;cùng thống nhất bàn bạc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau để chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mỗi người; xác lập, thực hiện và chấm dứt các giao dịch kể cả tài sản chung, riêng phải có sự thỏa thuận cả hai vợ chồng; có đầy đủ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con trên các lĩnh vực; có đầy đủ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền giữa ông bà và cháu; giữa anh, chị, em và giữa các thành viên trong gia đình.

- Thực hiện tốt việc giáo dục vai trò của gia đình đối với các thành viên cụ thể như: Chăm sóc và giáo dục đạo đức trẻ em; Giáo dục tri thức và định hướng nghề nghiệp; Giáo dục giới và giới tính; Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi;Thực hiện chăm sóc người ốm, người tàn tật, khuyết tật và phát triển kinh tế.

- Phát huy vai trò của cha mẹ trong việc làm chủ gia đình với các yêu cầu: cha mẹ phải là người có kiến thức; bản thân cha mẹ phải là tấm gương tốt, gia đình phải được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tiến bộ, cha mẹ phải bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. Mối quan hệ này dựa trên sự liên hệ huyết thống gắn bó chặt chẻ về sinh (sinh đẻ) và dưỡng (nuôi dạy). Ở gia đình hiện đại, nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp đó được giữ gìn và phát triển: tinh thần thương yêu, sự hy sinh của cha mẹ vì con cái và sự kính trọng, biết ơn và hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Công lao trời biển của cha mẹ đối với con cái được khái quát thành chín chữ là: sinh (đẻ), cúc (nâng đỡ), phủ (vuốt ve), súc (nuôi cho bú mớm), trưởng (giúp lớn khôn), dục (dạy dỗ), cố (trông nom), phục (khuyên răn), phúc (che chỡ) nhằm góp phần xây dựng một gia đình hạnh phúc.

- Các thành viên trong gia đình yêu thương, chia sẻ, công khai minh bạch, thực hiện tốt bình đẳng giới, không có bạo lực, vợ chống sống chung thủy; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng người lớn tuổi; anh chị em trên thuận dưới hòa; giữ gìn và phát huy việc thờ cúng tổ tiên, tri ân những người có công với nước; đối với hàng xóm tương thân tương trợ, đối với các phong trào ngoài xã hội thì tham gia tích cực.

3. Tại tổ nhân dân tự quản: Phát huy vai trò của ban lãnh đạo tổ, trách nhiệm của người lớn trong việc nhắc nhở các bậc cha mẹ luôn quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

4. Trong các trường học:

- Xây dựng trường học là trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện, đào tạo con người có trí, lực, đạo đức và tác phong tốt; môi trường học tập tích cực, tự chủ; giữ gìn và phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo"; đảm bảo thực chất trong dạy và học, thân thiện và an toàn trong mọi hoạt động trong và ngoài lớp học.

- Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ.

- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả trong học đường quan tâm thực hiện hành vi ứng xử thể hiện thầy, cô giáo luôn gương mẫu trước học sinh, sinh viên. Ứng xử của học sinh, sinh viên với thầy, cô giáo thể hiện bằng sự kính trọng, yêu quý của người học đối với thầy, cô giáo, với hội đồng sư phạm nhà trường. Hiểu được những chỉ bảo giáo dục của thầy, cô và thực hiện điều đó tự giác, có trách nhiệm. Ứng xử giữa lãnh đạo với giáo viên, nhân viên thể hiện người lãnh đạo phải có năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục. Người lãnh đạo có lòng vị tha, độ lượng, tôn trọng giáo viên, nhân viên xây dựng được bầu không khí lành mạnh trong tập thể nhà trường, đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.Ứng xử giữa các đồng nghiệp, học sinh, sinh viên với nhau phải thể hiện qua cách đối xử mang tính tôn trọng,thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả các ứng xử trong nhà trường là nhằm xây dựng một môi trường sống văn minh, lịch sự trong nhà trường, gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", với những quy định cụ thể của chuyên ngành về: phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; lối sống, tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo, nhằm góp phần rèn luyện, đào tạo con người có trí, lực, đạo đức và tác phong tốt;

- Xây dựng lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên có mục tiêu và thái độ học tập đúng đắn; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng người lớn tuổi; yêu lao động ; có ý thức và khả năng tự bảo vệ bản thân về thể chất lẫn tâm hồn.

- Thiết lập mối quan hệ nhà trường với gia đình và xã hội. Gia đình có nhiều tiềm năng và là những tiềm năng cơ bản nhất cho việc giáo dục quy tắc ứng xử của con người. Gia đình chính là cái nôi của xã hội ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách của học sinh nhằm nhấn mạnh tiềm năng, phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con cái, chăm lo và bồi dưỡng thế hệ trẻ, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất.

- Xây dựng "Trường học thân thiện - học sinh tích cực" với các nội dung: trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh; rèn luyện kỹ năng sống; tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi, lành mạnh; tổ chức học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm cả hệ thống chính trị mà trọng tâm là xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, củng cố gia đình văn hóa, tạo điều kiện môi trường văn hóa lành mạnh trên mõi lĩnh vực, vận dụng phương châm hành động của Đảng bộ tỉnh khóa X "Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới" và tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy năm 2017 "Năm hành động" sẽ góp phần tích cực thực hiện./.​

Lượt người xem:  3535
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn