Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia đình

Gia đình
Thứ 3, Ngày 25/06/2019, 08:00
Giồng Trôm: Kiểm tra công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019
25/06/2019 | Hồng Trinh
Vừa qua, Đoàn kiểm tra Công tác trẻ em, bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ do Ông Võ Văn Niêm - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát hoạt động trẻ em, Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm tại các xã: Lương Hòa, Phong Nẫm, Lương Quới, Bình Hòa và Châu Bình.

CONG TAC TRE EM GIONG TROM - 2562019.jpg
Ông Võ Văn Niêm phát biểu tại buổi kiểm tra Lương Quới (ảnh H.T.)

Nội dung kiểm tra, giám sát về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ: Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, kết quả triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 1402/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Việc lồng ghép các yếu tố về giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện Luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành bao gồm triển khai Luật, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đối với công tác Bình đẳng giới Vì sự tiến bộ phụ nữ. Việc thực hiện tiêu chí nông thôn mới 18.6.

Về công tác trẻ em: Việc triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 6 tháng đầu năm 2019.

Qua kiểm tra, giúp đoàn huyện đánh giá kết quả tình hình hoạt động Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban Điều hành chương trình bảo vệ trẻ em của các xã, thị trấn và tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với các hoạt động Bình đẳng giới Vì sự tiến bộ phụ nữ và trẻ trong thời gian tới. Phát hiện những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường hoạt động Bình đẳng giới Vì sự tiến bộ phụ nữ và trẻ em./.

Lượt người xem:  41
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn