Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVanBanQuyPhamPhapLuat

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật
Nhập Từ khóa Tìm kiếm vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnLĩnh vựcLoại văn bản
Quyết định Công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến TreLĩnh vực văn hóaQuyết định
Quyết định Công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyệnLĩnh vực văn hóaQuyết định
Hướng dẫn số 178/HD-VHCS về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm và một số nội dung về nghi lễ, khánh tiếtLĩnh vực văn hóaHướng dẫn
Công văn số 593/VHCS-VNQC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trườngVăn hóaCông văn
Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 27 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể Lĩnh vực văn hóaQuyết định
Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến TreDu lịchNghị quyết
Nghị định 45/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịchDu lịchNghị định
Nghị định số 54/2019/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trườngVăn hóaNghị định
Quyết định Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThể thaoQuyết định
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo[Đang cập nhật...]Nghị định
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch[Đang cập nhật...]Quyết định
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch[Đang cập nhật...]Quyết định
Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019[Đang cập nhật...]Quyết định
Quyết định về việc ban hành danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre[Đang cập nhật...]Quyết định
Quyết định về việc bãi bỏ Điều 7 của Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Bến Tre[Đang cập nhật...]Quyết định
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn