Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn hóa

Văn hóa
Thứ 6, Ngày 20/12/2019, 17:00
Kiểm tra, giám sát nâng chất phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre năm 2019
20/12/2019 | Trúc Như
Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Bến Tre về việc kiểm tra, giám sát nâng chất Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2019. Đến nay, Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát nâng chất 20 xã, phường, thị trấn văn hóa của 09 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các xã, phường, thị trấn văn hóa được kiểm tra, giám sát gồm: xã Khánh Thạnh Tân, Phú Mỹ (huyện Mỏ Cày Bắc); Phú Đức, Tiên Long (huyện Châu Thành); Tân Phong, Đại Điền (huyện Thạnh Phú); Phước Tuy, An Hiệp, Tân Xuân (huyện Ba Tri); Thị trấn Chợ Lách, Phú Sơn (huyện Chợ Lách); phường 1, phường 7 (thành phố Bến Tre); Định Trung, Thị trấn Bình Đại (huyện Bình Đại); Tân Thanh, Hưng Nhượng, Thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm); Định Thủy, Bình Khánh Tây (huyện Mỏ Cày Nam).

KTNC DSVH-20122019 (1).jpg
Ông Trương Quốc Phong - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát

Qua kiểm tra, giám sát, kết quả nhận thấy, Phong trào "TDĐKXDĐSVH" ở các địa phương có sự tiến triển rõ nét trong xây dựng và nâng chất phong trào. Ban Chỉ đạo xã, Ban Vận động các ấp luôn nêu cao trách nhiệm trong lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện, người dân nhiệt tình hưởng ứng phong trào, góp phần quan trọng trong việc phát triển, ổn định kinh tế, văn hóa, xã hội. Hằng năm, cuộc vận động nâng chất ấp, khu phố văn hóa, xã văn hóa, phường, thị trấn văn minh đô thị đều được triển khai rộng khắp, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân; các địa phương có xây dựng Nghị quyết, kế hoạch và triển khai nâng chất phong trào theo hướng xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; các xã văn hóa nông thôn mới có xây dựng kế hoạch tự kiểm tra để giữ vững danh hiệu và xét công nhận lại sau 05 năm.

Các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo có sự thống nhất, trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, của từng ngành, đoàn thể trong nâng chất các danh hiệu văn hóa và phân công cụ thể các thành viên phụ trách, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các ấp tổ chức thực hiện. Người dân dần dần nhận thức cao về ý nghĩa, tầm quan trọng và ích lợi của phong trào TDĐKXDĐSVH nên công tác tuyên truyền vận động thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng đồng tình và tích cực tham gia như: Ngày chủ nhật nông thôn mới, ủng hộ đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, đăng ký và thực hiện tốt các danh hiệu văn hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…, đã góp phần quan trọng trong việc phát triển và ổn định kinh tế, văn hóa, xã hội. Cuộc vận động nâng chất ấp văn hóa, xã văn hóa thường xuyên triển khai rộng khắp và quán triệt trong cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tính chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn được tôn trọng, đề cao và thực hiện tốt. Phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa đã thật sự đi vào đời sống của nhân dân, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ và nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần được ổn định ngày một nâng lên: tỉ lệ lao động có việc làm, hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo có kéo giảm (thông qua việc các hình thức: thực hiện đề án đa dạng sinh kế giảm nghèo, đoàn kết giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế...); chuyển đổi cơ cấu cây trồng được nâng lên, nâng cao mức sống người dân, thu nhập bình quân đầu người ở các địa phương được nâng lên năm sau cao hơn năm trước; hệ thống giao thông nông thôn được quan tâm xây dựng hoặc nâng cấp; hộ sử dụng điện an toàn từ các nguồn đảm bảo đạt yêu cầu, cảnh quan môi trường được quan tâm thực hiện; thực hiện tốt nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, quy ước khu dân cư văn hóa được người dân thực hiện tốt...

KTNC DSVH-20122019.jpg

Quang cảnh buổi kiểm tra

Hoạt động đăng ký thực hiện và xét công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" hằng năm và 3 năm liên tục được địa phương thực hiện tốt ; kịp thời triển khai đăng ký các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp văn hóa", "Khu phố văn hóa" theo quy định mới (Nghị định 122/2018/NĐ-CP). Các thiết chế văn hóa xã, ấp đạt chuẩn được khai thác và phát huy hiệu quả bằng nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, đội nhóm, câu lạc bộ sở thích, hoạt động thể dục thể thao...Các xã văn hóa chưa có thiết chế văn hóa đạt chuẩn cũng đã khắc phục khó khăn về địa điểm. Năm 2019 các xã, phường, thị trấn đã xây dựng kế hoạch hoạt động theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động thiết chế văn hóa xã, ấp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các thiết chế văn hóa.

Việc triển khai Chỉ thị số 11 đã được các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể hóa theo giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời lồng ghép nội dung này trong Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng hoặc nâng chất Phong trào hằng năm. Trong Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo cấp xã cũng có đầy đủ nội dung triển khai thực hiện các chuẩn mực "Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện", cụ thể là các tiêu chí "Người tốt, việc tốt", "Người lớn gương mẫu"; "Trẻ em chăm ngoan" và các tiêu chí, nội dung, danh hiệu lồng ghép khác…

Quy ước khu dân cư văn hóa được tiến hành rà soát, xây dựng lại theo (Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg) được người dân quan tâm đóng góp ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa phù hợp (trong đó bổ sung các nội dung như: vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, quy định độ ồn trong sử dụng âm thanh, nhạc sống, nhạc lễ...). Sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản duy trì hằng tháng (bình quân mỗi lần sinh hoạt có từ 60% đến 80% số hộ gia đình tham gia họp Tổ nhân dân tự quản hàng tháng); các cán bộ, đảng viên thực hiện tốt sinh hoạt nơi cư trú. Một số nơi các nội dung tuyên truyền vận động được triển khai đến người dân trong tổ bằng nhiều hình thức. Người dân có ý thức giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, nơi công cộng, phát hoang bụi rậm ven đường, bờ vườn, các hộ sản xuất, chăn nuôi có ý thức tốt trong bảo vệ môi trường... Các tiêu chí hộ gia đình như: hàng rào; cột cờ; hố xử lý rác thải ở khu dân cư nông thôn, tham gia dịch vụ thu gom rác thải ở khu dân cư tập trung; hộ gia đình có hồ, lu chứa nước sạch và hợp vệ sinh; quan tâm làm hố xí hợp vệ sinh, nhà tắm kín đáo, xóa dần cầu tiêu trên áo cá,.... được người dân quan tâm chăm chút thực hiện, cải thiện đáng kể; một số nơi có những tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh...đã góp phần thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn và đô thị. Tình hình an ninh trật tự khá ổn định. Các xã, phường, thị trấn được kiểm tra không xảy ra trọng án; một số xã, phường, thị trấn đã lắp camera an ninh và hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường...

Hồ sơ sổ sách hàng năm được lưu trữ đầy đủ theo hướng dẫn, từng văn bản có đảm bảo nội dung cụ thể, rõ ràng, đầy đủ.

Bên cạnh đó, mặc dù các địa phương có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện nhất là tiêu chí về môi trường nhưng một số hộ gia đình thực hiện chưa triệt để (nhất là ở các xã kinh tế khó khăn, xã bãi ngang). Tỷ lệ hộ đạt tiêu chí chưa phản ánh đúng tình hình thực tế (như hộ sử dụng nước sạch, hố xí tự hoại hoặc hợp vệ sinh, nhà tắm kín đáo, cũng như việc giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường xung quanh từng hộ gia đình (rác thải sinh hoạt, vệ sinh trong chăn nuôi) và vệ sinh cảnh quan môi trường công cộng trong xóm, ấp theo hướng xanh, sạch, đẹp… Một vài xã văn hóa nông thôn mới có hiện tượng sụt giảm một số tiêu chí (tuyến đường xuống cấp chưa được kịp thời sửa chữa, đường sá chưa thông thoáng, sạch đẹp, rãi rác hộ gia đình tái sử dụng cầu tiêu trên ao cá, chưa đảm bảo tốt vệ sinh trong sản xuất kinh doanh và chăn nuôi; xử lý rác thải chưa đúng quy định...); tình hình sinh hoạt tổ nhân dân tự quản gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ gia đình tham gia sinh hoạt thấp và chất lượng sinh hoạt có chiều hướng giảm sút (nội dung sinh hoạt thiếu hấp dẫn không thu hút, tổ trưởng thường xuyên thay đổi…); tỉ lệ hộ nghèo một số nơi vẫn còn cao so với mức bình quân chung (6,08%), thu nhập bình quân đầu người chưa đạt yêu cầu, hình thức tổ chức sản xuất chưa phong phú, đa dạng (nhất là những xã khó khăn, xã bãi ngang…)

Việc xây dựng kế hoạch nâng chất phong trào một số nơi còn chung chung (mặc dù kế hoạch vẫn đảm bảo đầy đủ các nội dung theo tiêu chuẩn của Quyết định số 42), từng nội dung tiêu chí, chỉ tiêu hạn chế cần tập trung nâng chất chưa cụ thể, sát thực, giải pháp chưa mang tính đột phá và phù hợp với điều kiện thực tế với từng ngành, đoàn thể và đối tượng để tuyên truyền, vận động tại địa phương, cũng như chưa triển khai sâu rộng kế hoạch nâng chất theo hệ thống đến người dân từng khu dân cư. Một số thành viên Ban Chỉ đạo mới được củng cố nên bước đầu lúng túng trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, cán bộ trực tiếp tham mưu chưa chủ động, chưa nắm bắt và hiểu cơ bản các nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn đề xuất nâng chất phong trào. Mặc dù Ban Chỉ đạo tỉnh có văn bản hướng dẫn, nhắc nhở việc nâng chất phong trào, nhưng sự phối hợp, trách nhiệm của ngành thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện đến xã chưa đồng bộ; chưa thường xuyên có văn bản ngành dọc hướng dẫn theo hệ thống đến cơ sở để thực hiện nâng chất, củng cố tiêu chí, nội dung, danh hiệu lồng ghép trong phong trào; Kế hoạch năm 2019 của các khu dân cư chưa cập nhật kịp thời nội dung, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 122 (nội dung, tiêu chuẩn trong kế hoạch các ấp, khu phố còn theo Quyết định số 42); Quy ước khu dân cư văn hóa một số nơi tuy đã được rà soát, xây dựng lại nhưng đến nay chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, hoặc có nơi đã được phê duyệt nhưng quy ước chưa đi vào lòng người, có nơi chưa bổ sung nội dung về quy định sử dụng các phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Kinh phí hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng đã được phê duyệt từ đầu năm 2019, nhưng một số xã do kinh phí cấp về chậm và lúng túng trong xây dựng kế hoạch sử dụng.

Hồ sơ sổ sách tuy có tiến bộ nhiều so với trước đây. Nhưng vẫn còn vài xã nhân sự Ban Chỉ đạo thường xuyên kiện toàn do thay đổi, nhân sự tiếp nhận nhiệm vụ chưa quen công việc mới, gặp lúng túng trong thực hiện hồ sơ sổ sách như đóng thành tập, lưu trữ chưa đúng thứ tự quy định (theo Hướng dẫn số 05/HD-SVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch về việc lưu trữ hồ sơ xây dựng và nâng chất xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị trong giai đoạn mới (gọi tắt là Hướng dẫn số 05).

Qua kết quả bỏ phiếu còn một vài xã tỷ lệ phiếu đánh giá của thành viên đoàn kiểm tra loại có phiếu khá và trung bình. Kết quả này cũng cảnh báo việc duy trì, nâng chất các tiêu chí văn hóa chưa được nâng lên đúng mức (đối với một số xã Văn hóa), có dấu hiệu sụt giảm, thiếu bền vững (đối với xã nông thôn mới).

Từ kết quả đạt được nêu trên, đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị các xã, thị trấn cần quan tâm một số nội dung như: bám sát các nội dung, tiêu chí quy định để xây dựng kế hoạch nâng chất. Kế hoạch cần cụ thể số liệu, nội dung thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương (tránh nêu chung chung); thường xuyên có kế hoạch nâng chất các tiêu chí còn hạn chế và có phân công cụ thể ngành, đoàn thể, cá nhân chịu trách nhiệm từng nội dung, tiêu chí cũng như tỷ lệ đạt đảm bảo thực chất. không làm qua loa, chiếu lệ, hoặc đối phó khi cấp trên có thông báo kiểm tra, giám sát. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm và đẩy mạnh hơn nữa nâng chất danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Ấp, khu phố văn hóa", xem đây là cơ sở, là nền tảng cơ bản tiến đến xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" và xây dựng các danh hiệu cao hơn trong xây dựng nông thôn mới như xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo. Kịp thời củng cố, kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Ban vận động các khu dân cư, Ban đại diện các tổ NDTQ; phát huy vai trò của các thành viên trong phối hợp thực hiện để đảm bảo duy trì, phát triển phong trào, nhất là giữ vững danh hiệu văn hóa đã được công nhận, không để bị thu hồi danh hiệu. Quy hoạch đất để khi có điều kiện xây dựng hoặc nâng cấp thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở đạt chuẩn (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã và Nhà văn hóa - khu thể thao ấp); hệ thống cổ động panô cổ động, thông tin tuyên truyền. Tổ chức tốt hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đội nhóm, câu lạc bộ sở thích phù hợp với thực tế tại công đồng dân cư; các loại hình văn hóa dân gian; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động tại các thiết chế văn hóa - thể thao đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn. Tăng cường tuyên truyền đến các hộ gia đình về thực hiện các tiêu chí và nâng chất gia đình văn hóa (theo Nghị định 122): Nâng cao ý thức người dân trong thực hiện các tiêu chí như làm hồ, lu chứa và sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh (đối với các xã chưa được dầu tư hệ thống nước sạch của ngành chức năng); bảo vệ cảnh quan môi trường; vận động các hộ gia đình xóa và không tái sử dụng cầu tiêu trên ao cá (nghiên cứu hình thức phù hợp để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn thực hiện các công trình vệ sinh); có giải pháp thu gom rác và xử lý chất thải triệt để trong sản xuất và chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện tốt ngày chủ nhật nông thôn mới tại hộ gia đình, khu dân cư văn hóa và toàn địa bàn xã, phường, thị trấn; quan tâm đến dịch bệnh trong chăn nuôi, không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường, sinh hoạt, sản xuất.... Phát động xây dựng mô hình vườn "vườn xanh - sạch - đẹp và hiệu quả", vườn thông thoáng...

Tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo; có giải pháp nâng cao mức sống đối với hộ gia đình có mức thu nhập thấp, đời sống khó khăn; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế: chuỗi giá trị sản xuất, mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất hiệu quả, xây dựng mô hình "vườn xanh - sạch - đẹp và hiệu quả để duy trì phát triển kinh tế; tìm giải pháp hỗ trợ để người dân an tâm sản xuất; thực hiện các hình thức xã hội hóa và vận động người dân đóng góp để hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, có biện pháp duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến lộ liên xã, ấp, liên tổ NDTQ xuống cấp để đảm bảo lưu thông tốt hơn; xây dựng và sữa chữa các trụ sở ấp (đối với các xã chưa có trụ sở ấp hoặc trụ sở ấp đã xuống cấp) để ấp có điểm nơi sinh hoạt, hội họp. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản (chú ý phương pháp tổ chức sinh hoạt, nội dung, thời gian phù hợp, thống nhất để các hộ gia đình tham gia đầy đủ, nhiệt tình).

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 11; triển khai đăng ký tiêu chí "Người tốt, việc tốt", đăng ký và công nhận danh hiệu: "Người lớn gương mẫu", "Trẻ em chăm ngoan"; danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp đạt chuẩn văn hóa" hàng năm và đạt chuẩn 3 năm; danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; các danh hiệu lồng ghép trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đúng chuẩn, chất.

Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội...Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân không để xảy ra trọng án, không phát sinh tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội và tránh những vi phạm về tín dụng đen, hụi có lời, nhạc sống không đúng quy định trên địa bàn. Nâng cao ý thức bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống vốn có tại địa phương; các di tích lịch sử, công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh...

Đối với các xã nông thôn mới: Giữ vững và phát huy những thành quả đạt được của địa phương. Hằng năm Ban Chỉ đạo xã có kế hoạch tự kiểm tra nâng chất phong trào của địa phương, lưu trữ biên bản kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để làm cơ sở 05 năm sau công nhận lại danh hiệu.

Về hồ sơ sổ sách: Ban Chỉ đạo xã cần phân công tổ giúp việc xem kỹ các kế hoạch. Nếu nội dung thể hiện chưa đầy đủ cần báo cáo Ban Chỉ đạo yêu cầu điều chỉnh; Kế hoạch hàng năm của Ban Chỉ đạo xã cần xác định rõ nội dung cần nâng chất, phân công từng ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm nâng chất theo từng nội dung cụ thể và có kiểm tra theo hệ thống ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm nội dung từ xã đến ấp, đảm bảo thuận lợi cho Ban Vận động trong quá trình thực hiện. Lưu trữ hổ sơ cẩn thận, khoa học, đảm bảo đầy đủ văn bản hàng năm theo hướng dẫn số 05/HD-SVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn hồ sơ xây dựng và nâng chất xây dựng Đời sống văn hóa Nông thôn mới và văn minh đô thị trong giai đoạn mới.

Thực hiện kiểm tra, giám sát nâng chất Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh tại các xã, thị trấn văn hóa nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị - xã hội, tăng cường trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện Phong trào; tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre", gắn với tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Song song đó, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc nâng chất Phong trào theo Quyết định số 42/2016/KH-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bến Tre, kịp thời phát hiện, chỉ ra những hạn chế, tồn tại để các địa phương khắc phục góp phần cho việc nâng chất phong trào đạt kết quả ngày càng tốt hơn./.

Lượt người xem:  97
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn