SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Địa chỉ: Số 45 Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre

Điện thoại: 075.3822233

Fax: 075.3825817