Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia đình

Gia đình
Thứ 2, Ngày 24/03/2014, 00:00
Những khó khăn và hướng thực hiện các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình
24/03/2014

Tác giả: Đàm Ngọc Hùng

Công tác phòng, chống bạo lực gia đình thông qua Dự án phòng, chống bạo lực gia đình và phát huy chăm sóc người cao tuổi và sự nỗ lực hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp có những thuận lợi đó là: sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp; đặc biệt là Thường trực Ban Quan lý Dự án và sự hỗ trợ kỹ thuật đắc lực của Ban quản lý Dự án Trung ương và tỉnh. Sở Văn hoá, Thế thao và Du lịch hằng năm đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình, cán bộ trong các ban, ngành, đoàn thể có liên quan ở các cấp, nên việc nắm bắt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện khá tốt trên địa bàn. Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập và phát triển cũng như việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thực tế vẫn còn gặp không ít những khó khăn cụ thể như:

- Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc biệt nạn nhân bạo lực gia đình; người dân ở vùng xâu, vùng xa còn hạn chế.

- Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) cho phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình gặp khó khăn rất lớn, đó là: việc xác nhận đối tượng bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình gặp khó khăn về thủ tục.Thẩm quyền xác nhận là Uỷ ban nhân dân hoặc cơ quan phối hợp, nhưng trên thực tế một số nơi chưa quan tâm thực sự, né tránh, sợ chịu trách nhiệm nên đôi khi phụ nữ đến đề nghị trợ giúp Trung tâm TGPL sẽ không có đầy đủ các giấy tờ cần thiết để lập hồ sơ TGPL.

- Sự hạn chế trong nhận thức của phụ nữ, đặc biệt là nạn nhân của bạo lực gia đình như: mặc cảm thân phận, chưa cố gắng vượt qua hoàn cảnh của mình nên không có điều kiện tiếp cận với các tổ chức đoàn thể hay sinh hoạt cộng đồng tại địa phương, giúp họ giải tỏa những vướng mắc pháp luật được kịp thời; Mặt khác sự tham gia của phụ nữ vào các công việc xã hội còn rất hạn chế, họ chưa nhận thức được vai trò và vị trí của người phụ nữ trong việc xóa bỏ bất bình đẳng về giới làm cho họ có nguy cơ trở thành mục tiêu của nạn bạo hành và khó có khả năng giải quyết bạo hành gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra, một phần do tư tưởng gia trưởng, trọng nam khinh nữ và tính cam chịu, an phận của chị em phụ nữ. Chính quyền địa phương có đưa ra hòa giải tại cộng đồng hay xử phạt hành chính, nhưng chưa mạnh dạn đưa ra phê phán trước dân nhằm răn đe, cảnh cáo người gây ra bạo lực để bản thân họ biết được hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức, tự khắc phục và điều chỉnh hành vi của mình.

- Tuy có sự phối hợp tốt giữa các ban ngành đoàn thể và sự đồng tình lên án các hành vi BLGĐ của người dân nhưng vẫn còn số ít trường hợp nạn nhân im lặng, cam chịu không khai báo, đôi khi còn che giấu, nhất là bạo lực tình dục nên việc nắm bắt thông tin và xử lý chưa kịp thời.

Trước thực trạng nêu trên, chúng tôi xin đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện , đó là:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình) mà trực tiếp là phòng XDNSVHGĐ sẽ tham mưu thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

- Điều hành, chỉ đạo các huyện, 12 xã điểm vùng dự án có các kế hoạch và nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện cơ chế điều phối, phối hợp trong PCBLGĐ, gói can thiệp tối thiểu trong PCBLGĐ;

- Là đơn vị đầu mối tạo sự phối hợp liên ngành trong các hoạt động gia đình lồng ghép công tác PCBLGĐ;

- Triển khai các hoạt động công tác PCBLGĐ theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhân rộng mô hình CLB PC BLGĐ trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phát triển gia đình và PCBLGĐ tỉnh giai đoạn 2012-2015; Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống gia đình Việt Nam;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tổ chức mittinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11;

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tỉnh, bản tin các ngành đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình và PC BLGĐ. Nâng cao chất lượng nội dung các tài liệu truyền thông; tăng cường thông tin, tuyên truyền về thành tựu và những vấn đề bất cập của việc thực hiện bình đẳng giới, về các gương điển hình trong phong trào phụ nữ gắn với tuyên truyền giáo dục về những chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước;

- Cập nhật số liệu, thông tin về công tác PCBLGĐ;

- Tổ chức tập huấn công tác gia đình và PCBLGĐ, tuyên truyền phổ biến Luật PCBLGĐ, Luật Bình đẳng giới, Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCBLGĐ cho các huyện, thành phố;

- Giám sát việc thực hiện các hoạt động PCBLGĐ và xây dựng mô hình can thiệp PCBLGĐ lồng ghép trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa.

- Tham mưu Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan liên quan tổ chức sửa đổi các bản quy ước tại cộng đồng với các nội dung như sau:

+ Thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình;

+ Nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh;

+ Tránh phân biệt, có cách ứng xử phù hợp, tiến bộ đối với các gia đình sinh con gái hoặc sinh con một bề là trẻ em gái;

+ Không phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong việc tham gia vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lao động việc làm và phân chia tài sản thừa kế.

Các hoạt động phòng, chống bạo lực được lồng ghép trong các hoạt động gia đình và xây dựng các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, tạo tiền đề xây dựng xã nông thôn mới, góp phần giúp xây dựng huyện , thành phố đạt chuẩn huyện, thành phố văn hóa của tỉnh nhà thành công./.

Lượt người xem:  3703
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn