Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể thao

Thể thao
Thứ 6, Ngày 21/06/2019, 18:00
Thông tin tiếp theo về tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Bến Tre, chưa có chuyện giải thể, đình chỉ hay tiến hành thanh tra hoạt động của Liên đoàn
21/06/2019 | Thanh Tùng
Trước đây, vào ngày 10/5/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đại hội bất thường Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Bến Tre tại Hội trường Trường Năng khiếu thể dục thể thao với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 17/22 thành viên BCH Liên đoàn.

Tuy nhiên ngay sau đó, xét thấy những điều kiện để tổ chức chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản nhằm xác định lại: Sự kiện được tổ chức ngày 10/5/2019 được gọi là Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐ Bến Tre nhiệm kỳ 2018 - 2023 mở rộng và kết quả biểu quyết tại hội nghị "đồng ý đề nghị giải thể LĐBĐ Bến Tre, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của 13/17 thành viên Ban Chấp hành" là chưa đủ cơ sở pháp lý.

Kể từ sau sự kiện này, cho đến nay, mọi việc đã diễn biến theo chiều hướng êm thắm: Các thành viên BCH thì tỏ ra thờ ơ, trong khi các cá nhân, nhóm được nhận diện "đối đầu" nhau trong ban Thường vụ LĐBĐ Bến Tre thì việc ai nấy làm và dường như họ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Các cơ quan tham mưu của Bến Tre đã vào cuộc….

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 608/VPUBND-KGVX ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Đình Tiến (thành viên BCH LĐBĐ Bến Tre), sau khi có sự thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 11/6/2019, Sở Nội vụ đã có Báo cáo số 1040/BC-SNV gửi UBND tỉnh, báo cáo thực trạng về tổ chức, hoạt động và đề xuất hướng giải quyết những việc liên quan đến LĐBĐ Bến Tre.

Theo báo cáo này, về tổ chức, LĐBĐ Bến Tre là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được UBND tỉnh cho phép thành lập vào ngày 01/3/2018 (Quyết định số 430/QĐ-UBND), hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; tự đảm bảo kinh phí hoạt động; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhận và tuân thủ quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ, nhằm mục đích tuyên truyền, vận động và hướng dẫn quần chúng tham gia tập luyện bóng đá; chịu sự quản lý, hướng dẫn chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. BCH Liên đoàn hiện có 22, trong đó Ban Thường vụ gồm 9 và Ban Kiểm tra có 3 thành viên.

Về hoạt động, qua hơn 1 năm đi vào họat động, Liên đoàn chỉ tập trung tham dự các giải bóng đá như Hạng Nhì quốc gia năm 2018, U21 Báo Thanh niên năm 2018 và năm 2019, U19 Quốc gia năm 2019 và các giải phong trào, giao lưu trong và ngoài tỉnh nhưng chưa triển khai, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên theo tôn chỉ, mục đích của Điều lệ quy định (chưa xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; chưa tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát triển tổ chức, phát triển hội viên và phát triển phong trào bóng đá; chưa thể hiện được vai trò là đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn; chưa ban hành các quy chế hoạt động, quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; quy chế quản lý, sử dung kinh phí tài trợ, quy chế quản lý, sử dung con dấu; quy chế khen thưởng, gia nhập, kỷ luật, các quy định trong nội bộ của Liên đoàn và không tổ chức được các cuộc họp định kỳ mà Điều lệ đã quy định...).

Nguồn kinh phí thực hiện các giải bóng đá do Liên đoàn vận động, tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ. Tuy nhiên, nguồn kinh phí tiếp nhận không rõ ràng (không thể hiện bằng văn bản thỏa thuận giữa nhà tài trợ với Liên đoàn, số tiền tài trợ lớn nhưng không thông qua tài khoản của Liên đoàn mà qua một cá nhân khác ngoài Liên đoàn). Vấn đề này là nguyên nhân dẫn đến, mất đoàn kết nội bộ của một vài cá nhân trong Ban Thường vụ (thể hiện qua đơn đề nghị).

Nội dung đơn đề nghị của ông Nguyễn Đình Tiến xoay quanh những mâu thuẫn nội bộ thuộc phạm vi xem xét giải quyết của Liên đoàn (khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ).

Về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên, các sở, ngành tỉnh Bến Tre đã xác định là do ngoài cuộc họp lần thứ I ngay sau khi tiến hành Đại hội (18/3/2018) để bầu Ban Kiểm tra và thông qua dự thảo Điều lệ, Nghị quyết và Kế hoạch hoạt động của Liên đoàn, BCH không được triệu tập để tổ chức bất kỳ cuộc họp định kỳ nào theo quy định của Điều lệ nên chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, điều hành và tính thống nhất chưa cao; chưa xây dựng và ban hành các quy chế, quy định cho tổ chức và hoạt động nhằm đảm bảo tính kỷ luật, nguyên tắc, hài hòa trong tổ chức và hoạt động; có biểu hiện mất đoàn kết của một vài cá nhân trong Ban Thường vụ; năng lực lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ Liên đoàn còn hạn chế, tín nhiệm chưa cao.

Trong thực tế, ngoài cuộc họp của một nhóm thành viên Ban Thường vụ (gồm 6/9 người) vào tháng 4/2019 để thống nhất đề xuất UBND tỉnh đề nghị LĐBĐ Việt Nam cho phép đội Bến Tre tham dự Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2019 (trước đó Chủ tịch Liên đoàn có văn bản đề nghị LĐBĐ Việt Nam về việc không tham dự giải), Ban Thường vụ chưa họp chính thức lần nào theo quy định của Điều lệ nên không có sự thống nhất về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động và các giải pháp thực hiện; việc vận động, tiếp nhận quản lý, sử dụng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân chưa đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch giữa nhà tài trợ với bên tiếp nhận; không có chứng từ, sổ sách theo dõi theo quy định nên đã gây ra những nghi vấn ngày trong nội bộ Liên đoàn, cụ thể là qua đơn đề nghị của ông Nguyễn Đình Tiến (đồng thời là Phó Ban Kiểm tra), và tạo dư luận không tốt trong lực lượng huấn luyện viên, cầu thủ cùng một bộ phận không nhỏ những người yêu thích môn Bóng đá trong và ngoài tỉnh.

Một nguyên nhân cực kỳ quan trọng là từ ngày thành lập đến nay, LĐBĐ Bến Tre chưa thành lập Văn phòng và các Ban chuyên môn nên việc quản lý, sử dụng con dấu không đúng nguyên tắc; không có đầu mối để tổ chức quản lý, điều hành các công việc chuyên môn theo Điều lệ và Nghị quyết, Kế hoạch hoạt động của Liên đoàn được phê duyệt hoặc ban hành trước đó.

và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo mới nhất!

Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Nội vụ, ngày 18/6/2019, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - ông Cao Văn Trọng đã ký Văn bản số 2956/UBND-KGVX về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Bến Tre.

Theo văn bản này, qua xem xét, UBND tỉnh đã thống nhất theo đề xuất của Sở Nội vụ việc không thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra liên ngành xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến LĐBĐ Bến Tre, đồng thời giao Ban chấp hành Liên đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động, nhân sự trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày 20/6/2019.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính cùng các ngành chức năng có văn bản hoặc trực tiếp tham gia hướng dẫn LĐBĐ Bến Tre thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động, cụ thể như: Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn LĐBĐ Bến Tre tổ chức các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để kiểm điểm đánh giá tổ chức, cá nhân liên quan đến những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động và giải quyết dứt điểm những vấn đề được nêu ra trong bản đề nghị của Liên đoàn và của ông Nguyễn Đình Tiến. Qua đó, để củng cố, ổn định về mặt tổ chức, đảm bảo các nhân sự chủ chốt đủ năng lực, uy tín, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong làm việc; xây dựng và ban hành các quy chế làm việc theo quy định của điều lệ, đảm bảo tính kỷ luật, nguyên tắc, hài hòa trong tổ chức và hoạt động.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, hướng dẫn và tạo điều kiện giúp LĐBĐ Bến Tre triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Điều lệ và quy định của pháp luật.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn LĐBĐ Bến Tre quản lý, sử dụng tài sản, tài chính; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả…

Giao các ngành liên quan phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm hướng dẫn và tạo điều kiện giúp LĐBĐ Bến Tre hoạt động hiệu quả, thiết thực.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 20/9/2019. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, giao Sở Nội vụ kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Rõ ràng, đây là một hướng đi mới nhất vừa thực hiện đúng quy định của pháp luật, vừa đảm bảo tính nhân văn đối với việc tổ chức và hoạt động của một tổ chức xã hội nghề nghiệp về lĩnh vực thể thao ở Bến Tre từ các cơ quan quản lý nhà nước cao nhất của địa phương./.


Lượt người xem:  242
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn