Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 11/09/2012, 00:00
Công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm
11/09/2012

Công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm 2012
của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

 

Là đơn vị vừa có chức năng  tham mưu vừa có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc Sở và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến tre. Chín tháng đầu năm, Thanh tra Sở đã soạn thảo, đề xuất Lãnh đạo Sở kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí của Sở, ban hành các văn bản về  công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo; Chương trình công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2012; Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2012.

Công tác tiếp dân được thực hiện thường xuyên, Thanh tra Sở đã giải quyết hoặc tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của công dân.

 Về thanh tra hành chính: Tiến hành 04 cuộc thanh tra, trong đó 01 cuộc thanh tra về thu chi tài chính; quản lý và sử dụng tài sản; 02 cuộc tranh trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và 01 cuộc tranh trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. Kết thúc thanh tra, Người ra quyết định thanh tra đã có kết luận thanh tra và yêu cầu đối tượng thanh tra khắc phục các thiếu sót mà Đoàn thanh tra đã phát hiện.

 Về thanh tra chuyên ngành: Chín tháng đầu năm, Thanh tra Sở tiến hành  kiểm tra 133 lượt cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo, du lịch và 39 phương tiện vận chuyển khách du lịch đường thủy nội địa. Qua kiểm tra, lực lượng kiểm tra đã giáo dục, nhắc nhở 53 trường hợp có dấu hiệu sai phạm; phát hiện và lập hồ sơ vi phạm hành chính 38 trường hợp vi phạm  (Thanh tra Sở VHTT&DL lập hồ sơ 36 trường hợp, Thanh tra Sở GTVT lập hồ sơ 02 trường hợp);

 Thanh tra Sở ban hành 36 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 36 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt là 105.300.000đ; tịch thu 294 đĩa phim, đĩa ca nhac-sân khấu, 06 băng rôn; buộc tháo dỡ 28 bảng quảng cáo và bảng hiệu treo, gắn không đúng quy định. Nội dung vi phạm chủ yếu là: hoạt động karaoke quá giờ quy định; không đảm bảo đủ ánh sáng theo quy định tại phòng hát karaoke; bán rượu tại phòng karaoke; bán đĩa phim không dán nhãn kiểm soát; quảng cáo trên bảng quảng cáo mà không có giấy phép thực hiện quảng cáo, quảng cáo đã hết hạn quy định trong giấy phép mà không tự tháo dỡ, quảng cáo vượt quá diện tích quy định trong giấy phép; chưa cam kết bảo vệ môi trường, chưa thực hiện báo cáo giám sát môi trường theo định kì; chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

             
     Kiểm tra bán, cho thuê đĩa phim ( Ảnh: TS)

Một số phương tiện vận chuyển khách du lịch đường thủy nội địa chưa trang bị đầy đủ các loại trang thiết bị an toàn. Lực lượng kiểm tra kịp thời xử lý và buộc chủ phương tiện khắc phục để đảm bảo an toàn cho du khách.   

             
           
  Kiểm tra tàu, thuyền vận chuyển khách du lịch ( Ảnh TS)

        Qua kết quả thanh tra, kiểm tra trong 9 tháng đầu năm 2012 cho thấy, so với 9 tháng đầu năm 2011, số lượt cơ sở được kiểm tra bằng nhau (133/133), số cơ sở vi phạm bị Thanh tra Sở phát hiện tăng (38/28), số tiền thu phạt cao hơn cùng kỳ (105.300.000/87.950.000đồng). So với kế hoạch năm 2012, về thanh tra hành chính đạt 80% kế hoạch; thanh tra chuyên ngành đạt 95% kế hoạch.

Do làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục và thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nên tất cả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở đều được các tổ chức, cá nhân tự nguyện chấp hành đúng thời gian qui định; không phát sinh khiếu nại đối với quyết định hành chính của Thanh tra Sở hoặc khiếu nại, tố cáo đối với hành vi hành chính của cán bộ  Thanh tra Sở.

Có được kết quả nầy là do có sự quan tâm của Lãnh đạo Sở; sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan có chức năng liên quan và sự nổ lực thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cán bộ Thanh tra Sở. Với kết quả nầy, tin rằng đến tháng 10 năm 2012 Thanh tra Sở sẽ hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Thanh tra Sở./.

                                                                                                  Nguyễn Thanh Sang

Lượt người xem:   559
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn