Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 31/08/2016, 09:00
Cách mạng Tháng Tám năm 1945-Toàn cảnh
31/08/2016 | Kim Thúy

Cách mạng tháng Tám 1945- Toàn cảnh / Phan Ngọc Liên chủ biên.- Tp Hồ Chí Minh.: Nxb Từ Điển Bách Khoa,2005 .- 543tr.; 24cm.

Cách mạng tháng 8-1945.jpg

Cách mạng Tháng Tám 1945 là một sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới; là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đầu tiên của Việt Nam, của Đông Nam Á, mở đầu thời kì các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc giành được độc lập tự do với những hình thức và mức độ khác nhau, chấm dứt chế độ thực dân.

Cách mạng Tháng Tám 1945 không chỉ phát huy truyền thống đấu tranh anh hùng của dân tộc trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập mà còn mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử đất nước – Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đây là kết quả trực tiếp cuộc đấu tranh của nhân dân ta theo con đường cứu nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, Đảng ta đã khẳng định và lãnh đạo nhân dân kiên trì thực hiện.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 đồng thời được tiếp tục thể hiện, bảo vệ, phát huy sâu rộng trong cuộc kháng chiến chống Pháp rồi kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1945-1975), xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước thống nhất, góp phần không nhỏ vào công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ trên thế giới.

Cách mạng Tháng Tám 1945 gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự lãnh đạo của Đảng; nó sống mãi trong sự nghiệp của nhân dân Việt Nam vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nó cũng để lại một dấu son chói lọi trong lịch sử nhân loại từ giữa thế kỉ 20 về cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội

Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu giới thiệu cùng bạn đọc tác phẩm "Cách mạng Tháng Tám 1945 - Toàn cảnh"  Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa  biên soạn. Tập sách gồm 3 phần:

Phần 1: Cách mạng Tháng Tám 1945 những vấn đề cơ bản trình bày những nội dung khái quát về cuộc cách mạng "long trời lở đất" của dân tộc. Đó là những thời cơ, điều kiện để chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và Nhà nước ta. Tác giả sách đã có những phân tích và lập luận chặt chẽ để cho người đọc thấy được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm qua cuộc Cách mạng tháng Tám.

Phần 2: "Cách mạng Tháng Tám 1945 toàn cảnh" gồm những tư liệu quý giá về diễn biến của cuộc cách mạng ở các tỉnh thành trong cả nước. Nội dung từng bài viết ngắn gọn, không đi sâu vào chi tiết của cuộc khởi nghĩa ở mỗi địa phương mà chỉ làm rõ các đặc điểm cuộc cách mạng ở mỗi tỉnh. Đặc biệt để khái quát về cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám, nhóm tác giả sách đã lập một bảng niên biểu tóm lược thời gian, địa điểm của những sự kiện nổi bật ở các tỉnh để bạn đọc dễ theo dõi.

Phần 3: Giáo dục tinh thần Cách mạng Tháng Tám cho thế hệ trẻ tập hợp 10 bài viết của các nhà nghiên cứu nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay. Với mong muốn làm cho những con người hôm nay hiểu rằng, cha ông ta đã đổ biết bao xương máu mới có cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, nhóm tác giả sách còn muốn giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay một niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự chỉ đạo tài ba của Bác vị lãnh tụ kính yêu dân tộc.

Nội dung  trình bày  một số vấn đề cơ bản về Cách mạng Tháng Tám 1945, nêu một cách hệ thống những luận điểm, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, về các vấn đề như từ việc xác định con đường cứu nước mới, đúng đến thắng lợi của cách mạng; Cách mạng Tháng Tám 1945 đối với cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay

Cách mạng Tháng Tám 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nổ ra gần như đồng thời, đều khắp, sâu rộng trong hầu hết các tỉnh của cả nước. Điều này chứng tỏ đường lối đúng đắn của Đảng trong việc tổ chức, chuẩn bị lực lượng, hướng đến cuộc Tổng khởi nghĩa khi thời cơ đã đến. Nó cũng chứng minh sức mạnh của cả dân tộc được huy động, tập hợp dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam (lúc bấy giờ là Đảng Cộng sản Đông Dương). Tình thế cách mạng đã chín muồi, thời cơ đã đến, cuộc cách mạng nổ ra trong khắp nước và giành thắng lợi to lớn.

Thông qua tác phẩm "Cách mạng Tháng Tám năm 1945-Toàn cảnh" người đọc nhận thấy những nét chung, có tính quy luật của cuộc cách mạng diễn ra trong phạm vi cả nước, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Đoàn kết dân tộc để tự giải phóng dân tộc, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn đến thắng lợi vẻ vang cho cuộc Cách Mạng.

                                                                             Kim Thúy (TV)

Lượt người xem:  789
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn