Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 19/01/2018, 10:00
Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề năm 2018
19/01/2018 | Hồng Phấn
Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/ĐUK ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 20 tháng 12 năm 2017 về tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  Ngày 18 tháng 01 năm 2018, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và chuyên đề năm 2018.

Đc Quốc Phong triển khai Nghị quyết.jpg 

Đồng chí Trương Quốc Phong triển khai các Nghị quyết

Tham dự học tập có hơn 180 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Sở. Ông Trương Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đã triển khai những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác  bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới và chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh".

Quang cảnh học nghị quyết.jpg 

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập Nghị quyết

Với tinh thần cầu thị, học tập nghiêm túc, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham dự học tập đã cơ bản quán triệt các nội dung của Nghị quyết và chuyên đề. Sau thời gian quy định, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết bài thu hoạch./.

                                                                                       Tin, ảnh: Hồng Phấn

Lượt người xem:  409
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn