Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 06/09/2018, 17:00
Kết quả thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao
06/09/2018
Hoạt động thanh tra nói chung và thanh tra trách nhiệm nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong quản lý Nhà nước.

Đây là công cụ giúp thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá được thực trạng thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng. Với ý nghĩa gắn liền với quản lý, hoạt động thanh tra luôn bám sát vào các nội dung của quản lý để giúp thủ trưởng các cơ quan quản lý có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình; ngày 23/8/2018, đoàn Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra tại Trường Năng khiếu Thể dục thể thao đối với đồng chí Hiệu trưởng về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đoàn Thanh tra Sở VHTTDL làm việc với Trường Năng khiếu Thể dục thể thao.jpg
Đoàn Thanh tra Sở VHTTDL làm việc với Trường Năng khiếu Thể dục thể thao.
Ảnh: VD

Đoàn Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận trong thời gian qua, Ban Giám hiệu Trường Năng khiếu Thể dục thể thao quan tâm lãnh đạo, điều hành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Định kỳ hàng tháng triển khai những nội dung cơ bản đến cán bộ, viên chức thông qua cuộc họp của đơn vị. Phân công cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt việc bố trí nơi tiếp công dân, niêm yết nội quy và lịch tiếp công dân; mở các loại sổ tiếp công dân; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, … và hàng năm đều có xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục được Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức và thực hiện đúng Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 01/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác quản lý, thu, chi tài chính và kiểm kê tài sản, quản lý đúng quy định; tập thể cán bộ, viên chức của đơn vị thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội, … 100%  cán bộ thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập và được công khai, niêm yết theo quy định.

Trên cơ sở kết quả đã triển khai thực hiện, Đoàn Thanh tra Sở đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị trong thời gian tới.

Văn Danh

Lượt người xem:   316
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn