Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 21/11/2018, 16:00
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre thực hiện xuất sắc phong trào thi đua Cụm Tây Nam bộ
21/11/2018 | Văn Danh
Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại tỉnh Tiền Giang, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao trong Cụm Tây Nam bộ tổ chức chấm điểm các tiêu chí giao ước thi đua năm 2018 về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.
Kết quả, Bến Tre xếp hạng thứ 4/12 tỉnh trong Cụm. Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp hạng và căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2018, tỉnh Bến Tre được Cụm Trưởng đề Nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc.
 
chấm điểm thi đua.jpg
Quang cảnh đại diện lãnh đạo các tỉnh thực hiện
ký kết giao ước thi đua Cụm Tây Nam Bộ 2019 (Ảnh: ND)
                                                                                                   
Buổi chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng và Sở Văn hoá, Thể thao tỉnh Kiên Giang thuộc Cụm thi đua Tây Nam bộ dự Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2018 và phát động thi đua năm 2019. Tại Hội nghị các Sở trong Cụm tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018 với các nội dung:
Thứ nhất: Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung chỉ đạo đạo điều hành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu qảu công tác thi đua. Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao các tỉnh trong Cụm với chất lượng, hiệu qảu cao nhất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.
Thứ hai: Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá nghệ thuật có chất lượng cao phục vụ các sự kiện lớn của đất nước và địa phương. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá của dân tộc.
Thứ ba: Xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Đề cao tinh thần và ý thức trách nhiệm, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, chấp hành kỷ luật lao động, quy chế nếp sống văn hoá nơi công sở.
Thứ tư: Tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tăng cường trao đổi thông tin và giới thiệu những mô hình, nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong toàn Cụm.
Thứ năm: Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với việc kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về hoạt động văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có lối sống giản dị, lành mạnh và giỏi chuyên môn.
Thứ sáu: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phong trào thi đua cả nước chung sức “Xây dựng nông thôn mới” với phương châm đổi mới, thiết thực và hiệu quả.
Thứ bảy: Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, lối sống và tính chuyên nghiệp cho vận động viên. Chú trọng đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh vừa phát triển thể lực, tầm vóc của người dân vừa tạo nền tảng cho thể thao thành tích cao.
Thứ tám: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP, ngày 08/12/2014 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới, tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài, thúc đẩy các hoạt động liên vùng, liên kết xây dựng thương hiệu và sản phẩm du lịch ở địa phương, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Thứ chín: Tập trung tổ chức các sự kiện, các ngày lễ lớn, kỷ niệm của đất nước, của địa phương năm 2019. Tham gia đầy đủ các sự kiện văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch cấp khu vực, toàn quốc do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, hoặc do các tỉnh trong khu vực thống nhất tổ chức theo kế hoạch thi đua của Cụm đã đề ra.
Thứ 10: Thống nhất và triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Cụm, kế hoạch công tác thi đua và các tiêu chí đề ra trong bản chấm điểm đã được thông qua tại Hội nghị phát động thi đua ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Cụm Tây Nam bộ năm 2019.
 
chấm điểm thi đua 1.jpg
Ông Nguyễn Thiện Chí – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
ký kết giao ước thi đua Cụm Tây Nam Bộ năm 2019 (Ảnh: ND)
                                                                                                                                                                   
  Nguyễn Danh

Lượt người xem:   2793
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn