Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 13/02/2020, 17:00
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre họp mặt đầu xuân khai việc đầu năm 2020
13/02/2020 | Văn Danh
Sau đợt nghỉ tết Xuân Canh Tý năm 2020, ngày 03 tháng 02 năm 2020, đồng chí Trương Quốc Phong - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và khai việc đầu năm 2020. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2020 với tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy “Bứt phá để về đích”, tại cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

HOP MAT KHAI VIEC NAM 2020-13022020.jpg
Đ/c Trương Quốc Phong - TUV - Bí thư Đảng ủy Sở
Giám đốc Sở VHTTDL chủ trì cuộc họp

Về Lĩnh vực Văn hóa và gia đình tập trung xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08/6/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre. Tăng cường công tác kiểm tra nâng chất xã, phường, thị trấn văn hóa, huyện nông thôn mới Chợ Lách; nghiên cứu hình thức, phương pháp kiểm tra để đánh giá đúng thực chất, hiệu quả lan tỏa của các danh hiệu văn hóa trong đời sống xã hội; kiểm tra, xây dựng tiêu chí số 06 (cơ sở vật chất văn hóa) và 16 (văn hóa) trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp đồng bộ thực hiện và nâng chất lượng các hoạt động văn hóa nghệ thuật; nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện, hội thi, các ngày lễ kỷ niệm; rút kinh nghiệm và có định hướng tốt cho khâu tổ chức các cuộc hội thi, hội diễn, các hoạt động giao lưu.... Chú trọng công tác điều tra lập hồ sơ khoa học, xếp hạng các di tích; có giải pháp để phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với phát triển du lịch...Quan tâm công tác gia đình, hướng tới có kế hoạch điều tra, khảo sát và đánh giá khách quan, khoa học về thực trạng của gia đình Bến Tre hiện nay để có những giải pháp đúng đắn và định hướng phát triển theo chiều hướng tích cực về công tác gia đình; tập trung nghiên cứu tham mưu lãnh đạo tỉnh xây dựng đề án "Xây dựng gia đình Bến Tre - thực trạng và giải pháp".

Phát huy thành quả đã đạt được trong năm 2019 trên lĩnh vực Thể dục thể thao tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các đề án về thể dục thể thao; các đề án kết thúc trong năm 2020 và các đề án sẽ tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025; trên cơ sở sơ tổng kết đánh giá kết quả những mặt được, chưa được của từng đề án để bổ sung, xây dựng đề án mới.... Nghiêm túc đánh giá thực trạng lực lượng vận động viên từ các tuyến để có kế hoạch, chương trình xây dựng lực lượng, đảm bảo khắc phục sự hụt hẫng vận động viên thời gian qua. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thể dục thể thao; năng lực tổ chức các sự kiện thể dục thể thao ở cấp tỉnh, cấp khu vực.... Phối hợp quản lý chặt chẽ và củng cố hoạt động các câu lạc bộ, các hội, liên đoàn. Rà soát đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí trong các hoạt động từ các hoạt động huấn luyện, thi đấu, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị và khen thưởng của lĩnh vực thể dục thể thao.

Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chiến lược phát triển du lịch Bến Tre năm 2020 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045; thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch, trong đó cơ cấu thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo của các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các chuyên gia về lĩnh vực du lịch. Quan tâm công tác đào tạo, tìm những hình thức, phương thức để bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao từng bước nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Chủ động phối hợp với các huyện, thành phố Bến Tre thực hiện công tác khảo sát đánh giá tiềm năng để phối hợp xây dựng đề án phát triển du lịch địa phương, phát triển du lịch cộng đồng...

Ngoài các nhiệm vụ trong tâm trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình; thể thao và du lịch, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, chi tiết năm 2020, thực hiện nghiêm văn hóa ứng xử nơi công sở, quy chế làm việc, đảm bảo thời gian làm việc, phân công giao việc rõ ràng và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của các chuyên viên phụ trách, đánh giá tiến độ thực hiện công việc để đôn đốc nhắc nhở; Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ quan tâm thực hiện việc biên soạn lịch sử ngành theo kế hoạch; tham mưu xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch giai đoạn, kế hoạch phối hợp với các tỉnh, thành; kịp thời báo cáo về công tác xây dựng cơ bản; theo dõi chặt chẽ và đánh giá kết quả thực hiện về công tác tài chính; biện pháp kiện toàn bộ máy tổ chức các đơn vị trực thuộc; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan kiểm tra trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; nhất là thanh tra, kiểm tra trong những ngày nghỉ lễ..../.

Lượt người xem:  129
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn