Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn hóa

Văn hóa
Thứ 2, Ngày 11/05/2020, 15:00
Giồng Trôm: Văn Phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bến Tre kiểm tra, giám sát đột xuất một số hoạt động trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Công tác Gia đình năm 2020
11/05/2020 | Hồng Trinh
Vừa qua, Văn Phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bến Tre do bà Trần Thị Kiều Tôn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể Thao và Du lịch làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đột xuất một số hoạt động trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Công tác Gia đình năm 2020 tại huyện Giồng Trôm.

Các xã được kiểm tra, giám sát gồm: Châu Bình, Lương Quới, Phong Nẫm, Sơn Phú và Hưng Lễ. Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre; xây dựng kế hoạch, chương trình và dự toán kinh phí hoạt động Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng, Nhà văn hóa khu thể thao ấp theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao các ấp năm 2020. Kiểm tra các hoạt động công tác Gia đình như: Báo cáo việc thu thập thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2019; Kế hoạch công tác Gia đình năm 2020; kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; hiệu quả hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

KIEM TRA PHONG TRAO TAI GIONG TROM - 1152020.jpg
Ông Nguyễn Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh

chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng.

Qua kiểm tra, nhìn chung các xã  có cụ thể hóa Chỉ thị 11-CT/TU thành Kế hoạch "Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới" và "Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội". Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa -Khu thể thao các ấp theo hướng dẫn. Công tác gia đình được các xã quan tâm. 5/5 xã đều có mô hình địa chỉ tin cậy phòng chống bạo lực gia đình đạt theo tiêu chuẩn Nông thôn mới.

Bà Trần Thị Kiều Tôn thay mặt Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được tại các địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, trong thời gian tới đề nghị UBND các xã tập trung nhiều giải pháp nhằm khai thác và phát huy tối đa hiệu quả các thiết chế văn hóa; kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Giám đốc. Quan tâm chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho người quản lý Trung tâm VHTTHTCĐ, NVH-KTT ấp. Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa và ấp văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa". Cập nhật, lưu trữ hồ sơ xây dựng đời sống văn hóa và gia đình theo hướng dẫn./.

Lượt người xem:  42
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn