SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẾN TRE

 

Địa chỉ: Số 108/1 Đường 30/4, Phường 4, TP Bến Tre

Điện thoại: 0275.3822233

Fax: 02​​​75.3825817