{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Lịch làm việc tuần từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020NewLịch làm việc tuần từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/30/2020 4:00 PMNo5Đã ban hành135000Lịch làm việcTinLịch làm việc tuần từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/30/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhlich-lam-viec-tuan-tu-ngay-30-11-2020-den-ngay-06-12-2020
Lịch làm việc tuần từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/24/2020 9:00 AMNo25Đã ban hành0145000Lịch làm việcTinLịch làm việc tuần từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/24/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhlich-lam-viec-tuan-tu-ngay-23-11-2020-den-ngay-29-11-2020
Lịch làm việc tuần từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/17/2020 9:00 AMNo26Đã ban hành135000Lịch làm việcTinLịch làm việc tuần từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/17/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhlich-lam-viec-tuan-tu-ngay-16-11-2020-den-ngay-22-11-2020
Lịch làm việc tuần từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/9/2020 4:00 PMNo28Đã ban hành135000Lịch làm việcTinLịch làm việc tuần từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/9/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhlich-lam-viec-tuan-tu-ngay-09-11-2020-den-ngay-15-11-2020
Thông báo Về việc công bố cơ cấu và giá trị giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình ThuậnThông báo Về việc công bố cơ cấu và giá trị giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2020 2:00 PMNo5Đã ban hành135000Thông báo của SởTinThông báo Về việc công bố cơ cấu và giá trị giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2020 2:00 PMNoĐã ban hànhthong-bao-ve-viec-cong-bo-co-cau-va-gia-tri-giai-thuong-cuoc-thi-sang-tac-anh-video-clip-viet-bai-ve-binh-thuan
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2020 9:00 AMNo4Đã ban hành135000Thông tin tuyên truyềnTinTài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhtai-lieu-tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-mat-tran-dan-toc-thong-nhat-viet-nam-ngay-truyen-thong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-18-11-1930-18-11-2020
Đề cương hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương ý nghĩa Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)Đề cương hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương ý nghĩa Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​-

11/2/2020 5:00 PMNo14Đã ban hành135000Thông tin tuyên truyềnTinĐề cương hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương ý nghĩa Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​-

11/2/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhde-cuong-huong-dan-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong-y-nghia-ky-niem-80-nam-ngay-nam-ky-khoi-nghia-23-11-1940-23-11-2020
Lịch làm việc tuần từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 4:00 PMNo21Đã ban hành135000Lịch làm việcTinLịch làm việc tuần từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhlich-lam-viec-tuan-tu-ngay-02-11-2020-den-ngay-08-11-2020
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Thư viện Nguyễn Đình ChiểuThông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Thư viện Nguyễn Đình Chiểu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 4:00 PMNo30Đã ban hành135000Thông báo của Sở; Tuyển dụng công chứcTinThông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Thư viện Nguyễn Đình Chiểu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhthong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020-cua-thu-vien-nguyen-dinh-chieu
Lịch làm việc tuần từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2020 5:00 PMNo24Đã ban hành135000Lịch làm việcLịch làm việc tuần từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhlich-lam-viec-tuan-tu-ngay-19-10-2020-den-ngay-25-10-2020
Lịch làm việc tuần từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/11/2020 10:00 PMNo30Đã ban hànhLịch làm việc(None)Lịch làm việc tuần từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/11/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố HữuTuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2020 5:00 PMNo7Đã ban hànhThông tin tuyên truyền(None)Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2020 11:00 AMNo33Đã ban hànhLịch làm việc(None)Lịch làm việc tuần từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Dự thảo Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020Dự thảo Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2020 12:00 PMNo23Đã ban hànhBáo cáo(None)Dự thảo Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2020 5:00 PMNo86Đã ban hànhLịch làm việc(None)Lịch làm việc tuần từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến TreThông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/22/2020 5:00 PMNo44Đã ban hànhThông báo của Sở; Tuyển dụng công chức(None)Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/22/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2020 6:00 PMNo64Đã ban hànhLịch làm việc(None)Lịch làm việc tuần từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 5:00 PMNo65Đã ban hànhLịch làm việc(None)Lịch làm việc tuần từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thể dục thể thao Bến TreThông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thể dục thể thao Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 11:00 AMNo27Đã ban hànhThông báo của Sở; Tuyển dụng công chức(None)Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thể dục thể thao Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG TIN CẦN BIẾT - LỊCH LÀM VIỆCTHÔNG TIN CẦN BIẾT - LỊCH LÀM VIỆC/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
9/9/2020 12:00 PMNo18Đã ban hành135000Lịch làm việcTHÔNG TIN CẦN BIẾT - LỊCH LÀM VIỆC/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
9/9/2020 12:00 PMNoĐã ban hànhthong-tin-can-biet-lich-lam-viec
Thể lệ Cuộc thi Video clip Giới thiệu du lịch Bến Tre năm 2020Thể lệ Cuộc thi Video clip Giới thiệu du lịch Bến Tre năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/8/2020 3:00 PMNo27Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Thể lệ Cuộc thi Video clip Giới thiệu du lịch Bến Tre năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/8/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/4/2020 5:00 PMNo67Đã ban hànhLịch làm việc(None)Lịch làm việc tuần từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/4/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnhThông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/3/2020 3:00 PMNo21Đã ban hành135000Thông báo của SởTinThông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhthong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020-cua-trung-tam-van-hoa-dien-anh-tinh
Sách "Lòng dân Bến Tre với Bác Hồ" - Nhiều tác giả (Tái bản bổ sung lần thứ nhất - Năm 2020)Sách "Lòng dân Bến Tre với Bác Hồ" - Nhiều tác giả (Tái bản bổ sung lần thứ nhất - Năm 2020)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
9/3/2020 3:00 PMNo2Đã ban hành135000Thông tin tuyên truyềnSách "Lòng dân Bến Tre với Bác Hồ" - Nhiều tác giả (Tái bản bổ sung lần thứ nhất - Năm 2020)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
9/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhsach-long-dan-ben-tre-voi-bac-ho-nhieu-tac-gia-tai-ban-bo-sung-lan-thu-nhat-nam-2020
Dự án hạng mục đầu tưDự án hạng mục đầu tư/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
9/3/2020 3:00 PMNo6Đã ban hành135000Dự án hạng mục đầu tưDự án hạng mục đầu tư/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
9/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhdu-an-hang-muc-dau-tu
Tuyển dụng công chứcTuyển dụng công chức/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
9/3/2020 3:00 PMNo27Đã ban hành135000Tuyển dụng công chứcTuyển dụng công chức/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
9/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhtuyen-dung-cong-chuc
Báo cáoBáo cáo/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
9/3/2020 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Báo cáoBáo cáo/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
9/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhbao-cao
Lịch làm việc tuần từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2020 11:00 AMNo39Đã ban hànhLịch làm việc(None)Lịch làm việc tuần từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/24/2020 4:00 PMNo79Đã ban hànhLịch làm việc(None)Lịch làm việc tuần từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/24/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2020 9:00 AMNo161Đã ban hànhLịch làm việc(None)Lịch làm việc tuần từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next